Rakkestad kommune har vedtatt at alle barn som har søkt om plass innen fristen for hovedopptak 1. mars, skal tildeles barnehageplass i hovedopptaket.

Tidligere innsendte søknader vil automatisk bli tatt med i hovedopptaket.

Søknad gjøres gjennom Foresattportalen, denne finner dere her: Foresattportalen - Rakkestad

 

Her finner du mer informasjon om barnehager i Rakkestad kommune