Bosetting av flyktninger skjer etter oppfordring fra Integrering og Mangfoldsdirektoratet (IMDI). Kommunestyrets vedtak sendes IMDI og flyktningene får beskjed fra IMDI om hvilken kommune de skal bosettes i.

Innvandrere og flyktninger bosatt i Rakkestad benytter samme tjenestetilbud som befolkningen for øvrig. Sosialkontoret kan kontaktes hvis det er spesielle behov for tiltak eller bistand i konkrete situasjoner.

Etablering
Kommunen mottar årlig anmodning fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bosetting av flyktninger. IMDi har som mål å få til en rask og god bosetting av alle flyktninger som etter å ha fått oppholdstillatelse i Norge trenger offentlig hjelp til å etablere seg. Kommunestyret vedtar hvor mange nye, ordinære flyktninger kommunen skal bosette. I tillegg kommer familiegjenforeninger og sekundærflyktninger som har bodd i en annen kommune tidligere.