Brannforebyggende avdeling utfører saksbehandling vedrørende blant annet: lagring av brann- og eksplosjonsfarlig vare, brannteknisk vurdering i byggesaker, saker vedrørende salg/ bruk av fyrverkeri og søknader i forbindelse med store arrangementer.

Undervisning

Forebyggende avdeling er aktivt ute på skolene i Rakkestad. Vi besøker førsteklassene på høsten der vi snakker om brannalarm, evakuering fra klasserommene og oppstillingsplass ute. I november er vi i alle 6. klassene sammen med det lokale EL-tilsynet. Der er fokus brannfarer i hjemmene, og vi benytter oss blant annet av animasjonsspill for å bevisstgjøre holdninger rundt bruk av elektriske artikler i hjemmene og hvordan vi skal oppføre oss hvis uhellet er ute.

I mars måned underviser vi alle 9. klassene der de gjennomgår praktisk førstehjelp og brannforebygging. 

Skoleåret avsluttes i mai med besøk i alle 3. klassene. Elevene får med seg et skjema hjem der de skal sjekke røykvarslere, slokkeapparater og rømningsveier. Skjemaet tar de med seg tilbake på skolen der vi går gjennom svarene og setter sammen et sammendrag for klassen.