Miljørettet helsevern omfatter blant annet:

 • Inneklima
 • Stråling
  • elektromagnetisk stråling
  • radon
  • solarier
 • Skoler og barnehager
  • godkjenning og tilsyn med barns "arbeidsmiljø"
 • Skadedyr, eks.
  • insekter
  • rotter, vånd (jordrotter)
  • forvillede/eierløse katter
 • Tilsyn med og godkjenning av mange, både offentlige og private  virksomheter i hht. lovverket
 • Smittefarlig avfall
 • Støy
 • Tobakkskadeloven (røykeforbud)
 • Vann
  • friluftsbad
 • bassengbad
 • Generelle klagesaker som gjelder helse og hygiene.