En viktig del av miljørettet helsevern er å sørge for at hensynet til folks helse- og trivsel ivaretas av alle sektorer i kommunen.

Miljørettet helsevern omfatter blant annet:

 • Inneklima
 • Stråling
  • elektromagnetisk stråling
  • radon
  • solarier
 • Skoler og barnehager
  • godkjenning og tilsyn med barns "arbeidsmiljø"
 • Skadedyr, eks.
  • insekter
  • rotter, vånd (jordrotter)
  • forvillede/eierløse katter
 • Tilsyn med og godkjenning av mange, både offentlige og private  virksomheter i hht. lovverket
 • Smittefarlig avfall
 • Støy
 • Tobakkskadeloven (røykeforbud)
 • Vann
  • friluftsbad
 • bassengbad
 • Generelle klagesaker som gjelder helse og hygiene.
Kontaktpersoner miljørettet helsevern:

Astrid Rutherford, kan nås på tlf: 40 41 34 74,

og følgende miljørettet helsevern ingeniører kan kontaktes:
 

Anne Kari Henanger, tlf. 91 11 71 45

Liv-Torill Osland Lunde, tlf. 69 10 88 33 / mob: 90 58 06 40p