Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krigen i Ukraina

Barnehage og skole

Rakkestad kommune har kommunale og private barnehager, 3 barneskoler med SFO-ordning og 1 ungdomsskole.

I barnehagen får barna utvikle seg gjennom frie og tilrettelagte aktiviteter. Her skal man i samarbeid med foreldrene bidra til å gi barna et etisk verdigrunnlag.
Barnehagen bygger sin verdiformidling på fellesverdier i samfunnet som de aller fleste kan enes om.
Dette er verdier som toleranse, respekt, nestekjærlighet og solidaritet.

Kommunen har ansvar for grunnskoleopplæringen (1. - 10. årstrinn) og for at barn og unge får opplæring i tråd med opplæringsloven.
Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev, og skje i samarbeid med foreldrene.

SFO er et frivillig omsorgs, tilsyns og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for elever i 1. - 4. klassetrinn og 1. - 10. klassetrinn for funksjonshemmede barn.
Innhold og virksomhet skal preges av barns behov for omsorg, lek, kulturaktiviteter og sosial læring.