Demens kan medføre følgende symptomer:

  • Hukommelsessvikt
  • Sviktende språkfunksjon
  • Sviktende evne til å utføre praktiske handlinger
  • Manglende evne til å gjenkjenne gjenstander
  • Personlighetsendring
  • Endring av adferd
  • Desorientering i forhold til tid og sted
  • Tap av energi og engasjement
  • Angst og depresjon

Spørsmål om diagnose, sykdom og medisiner stilles til din fastlege.

Hvis du eller en av dine nærmeste har tanker eller spørsmål om demenssykdom, kan du i Rakkestad kommune henvende deg til følgende personer og steder: 

Ønsker du å søke eller få informasjon om hjemmesykepleie, hjemmehjelp, tilkjørt varmmat, dagopphold, avlastning, støttekontakt, omsorgslønn eller ulike boformer kan du kontakte:

Ønsker du mer informasjon om demens viser vil til :

Linker til nettsider med mer  info og til vår demensplan for Rakkestad kommune: