Demens kan medføre følgende symptomer:

  • Hukommelsessvikt
  • Sviktende språkfunksjon
  • Sviktende evne til å utføre praktiske handlinger
  • Manglende evne til å gjenkjenne gjenstander
  • Personlighetsendring
  • Endring av adferd
  • Desorientering i forhold til tid og sted
  • Tap av energi og engasjement
  • Angst og depresjon

Spørsmål om diagnose, sykdom og medisiner stilles til din fastlege.

 

Lurer du på noe om demenssykdom?

Hvis du eller en av dine nærmeste har tanker eller spørsmål om demenssykdom,
kan du i Rakkestad kommune henvende deg til følgende personer og steder: 

Ønsker du mer informasjon om støtte og hjelp?

Ønsker du å søke eller få informasjon om hjemmesykepleie, hjemmehjelp, tilkjørt varmmat, dagopphold, avlastning, støttekontakt, omsorgslønn eller ulike boformer kan du kontakte: