Foreldre som er gift eller gifter seg etter at barnet er født, har foreldreansvaret sammen.
Foreldre som blir separert eller skilt, kan avtale at de fortsatt skal ha foreldreansvaret sammen, eller at den ene av dem skal ha foreldreansvaret alene. Dersom foreldrene er uenige om hvem som skal ha foreldreansvaret, eller hvem barnet skal bo hos, kan hver av dem reise sak for retten. Fylkesmannen kan avgjøre spørsmålet dersom begge parter er enige om å overlate saken til ham.

Ved avgjørelse av foreldreansvar, eller hvor barnet skal bo, skal det først og fremst legges vekt på det som er best for barnet. Er barnet over 12 år, skal det tas hensyn til hva det selv ønsker.
Kilde: norge.no