Du kan også finne noen av de fristene som gjelder for ulike søknader om tilskudd.
Dokumentet viser også en oversikt over de støtte- og velferdsordninger som knyttes opp mot drift av landbrukseiendom.

Det kan sikkert være nyttig lesning også for de som har drevet landbrukseiendom i noen år.