Hjemmesykepleien gir helsetjenester i hjemmet

  • Opplæring og vedlikehold av ferdigheter for å ta vare på egen helse - hverdagsmestring
  • Hjelp og tilrettelegging i forbindelse med personlig hygiene og ernæring
  • Hjelp med administrering av medisiner
  • Råd og veiledning i forbindelse med sykdom og sykdomsforebygging
  • Sårbehandling  for dem som ikke kan oppsøke legekontor
  • Hjelp til symptomlindring
  • Stell og pleie til alvorlige syke og døende
  • Støtte og veiledning til pårørende

Ønsker du å søke om helsetjenester i hjemmet?

For å søke om hjemmesykepleie/ helsetjenester i hjemmet- så bruker du skjema:  Helse- og omsorgstjenester - søknad.PDF  som du finner nederst på siden under skjemaer