Hvordan få hjelp i Rakkestad

Er det mye som oppleves tungt? Har du opplevd vanskelige tap av viktige personer eller relasjoner i livet? Har du hatt selvmordstanker? 

Ta kontakt, vi er her om du ønsker noen å prate med.
 
På Familiesenteret i Skogveien 9 er du velkommen om du vil delta på enkle aktiviteter sammen med andre eller kanskje bare møtes over en kaffe og ha en prat?
Kanskje du vil bli med på et kurs, en gåtur og få luftet kropp og tanker i hyggelig prat med andre.

Er du usikker på hva som kan være med på å gjøre de triste dagene litt bedre og få noe å se frem til?
Ta kontakt så er vi der for å finne en vei sammen med deg.
 
Her er link til sider som viser tjenestene og aktivitetene vi har på Familiesenteret:
Tjenester ved Familiesenteret
 
Ta kontakt med

Jorunn Funderud
saksbehandler i Psykisk helsearbeid og rustjeneste
tlf 489 94 362
e-post: jorunnhanes.funderud@rakkestad.kommune.no

Rakkestad Røde Kors (i gamle jernbanebygget) har også mange fine tilbud der alle er velkommen.
Ta kontakt med leder Nina Ødegård på tlf: 958 08 043, hvis du har noen spørsmål.

Det er også mulig å kontakte diakonmedarbeider i Rakkestad sokn, Marianne Sandvik på telefon: 977 20 723, om du ønsker en samtale med henne.

Hjelpetelefoner

Trenger du noen å snakke med? Syns du det er vanskelig å sette ord på det som tynger deg?

Eller lurer du på noe og vil ha noen å kunne spørre? Det er lov å ha det vanskelig, og det finns folk som kan være til hjelp.
Har finner du ulike hjelpetelefoner du kan ringe til eller ta kontakt med:

 • Kirkens SOS Norge tlf. 22 40 40 40 er en døgnåpen tjeneste på telefon og internett.
  Telefon 22 40 40 40 , SOS melding og SOS – Chat.
 • Sidetmedord.no tlf. 116 123 er en nettjeneste som drives av Hjelpetelefonen tlfnr 116 123.
  Hjelpetelefonen drives av interesseorganisasjonen Mental Helse.
  Arbeidslivstlf: 225 66 700
  Foreldresupport: 116 123 (tast 2)
  Studentsupport: 116 123 (tast 3)
 • Kors på halsen tlf 800 33 321 er driftet av Røde Kors.
  Her kan alle opp til 18 år ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for dem.
 • Alarmtelefon for barn og unge  tlf. 116 111
  er et tillegg til eksisterende akuttberedskap for barn og unge.

10. september er verdensdagen for selvmordsforebygging

Det globale mottoet: Å Skape Håp Gjennom Handling - Creating Hope Through Action

Selvmord er et stort samfunnsproblem. Samtidig er det vanskelig for mange å snakke om sine selvmordstanker. sammen kan vi jobbe for et trygt og åpent samfunn der vi våger å be om hjelp for å leve. Tema for Verdensdagsmarkeringen er:

Å Skape Håp Gjennom Handling
Vis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg.

verdensdagen-fb-cover-2_Vis-at-du_Foto_Leve.no.

LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord er nasjonal arrangør av verdensdagen for selvmordsforebygging, initier av the international association for suicide prevention (IASP) 

Kilde: Leve.no - Kontaktinfo HelseNorge.no

10. oktober - verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte 10. oktober som en dag for å fremme kunnskap og bevissthet om psykisk helse i hele verden. Dagen markeres i mer enn 150 land på ulike måter.

I Norge er Verdensdagen den største kampanjen for psykisk folkehelse, og blir markert av skoler, kommuner, bedrifter og lokale organisasjoner over hele landet fra uke 39-42.

Verdensdagen for psykisk helse