Hva gjør jeg
Ved mistanke om vold og seksuelle overgrep mot barn & unge?
 - for deg som jobber med barn og er offentlig ansatt.

Handlingskort -mistanke om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge - Rakkestad kommune illustrasjonsbilde.jpg

Hva gjør jeg
Ved mistanke om vold og seksuelle overgrep mot voksne i nære relasjoner?
- som helseansatt eller kollega

Handlingskort - Mistanke om vold og seksuelle overgrep mot voksne i nære relasjoner - Rakkestad kommune illustrasjonsbilde.jpg