Den som krepser, må å sette seg inn i de reglene som gjelder

Den som krepser, må å sette seg inn i de reglene som gjelder på stedet. Hindre spredning av krepsepest og andre sykdommer Det er viktig at du som krepser, fisker eller bruker vassdraget på andre måter, vet hvordan å forhindre spredning av sykdommer mellom vassdrag.

Det er forbudt å:

  • Innføre levende eller ukokt kreps til landet vårt
  • Innføre fangstutstyr som har vært brukt i utlandet
  • Sette ut/flytte kreps til til andre vassdrag eller lokaliteter
  • Kaste syk eller død kreps ut i vassdrag

Tømme vann fra et vassdrag over til et annet

Du må:

  • Desinfisere eller tørke fangstutstyr, båter, vadestøvler etc. før det brukes i nytt vassdrag
  • Benytte åtefisk fra samme vassdrag som du krepser i
  • Melde syk/død kreps til Mattilsynet

Signalkrepsen - en trussel mot vår ferskvannskreps

Signalkrepsen er en art som ble satt ut i stort antall i Sverige for å erstatte opprinnelige krepsebestander som hadde blitt utryddet av krepsepest.
Signalkreps er motstandsdyktig mot pesten, men har vist seg å være bærer av sykdommen. Det betyr at dersom signalkreps blir etablert i et vann, vil også krepsepest bli værende, og det vil være umulig å bygge opp en bestand av den opprinnelige krepsen, edelkrepsen. Utsetting av signalkreps er en trussel mot edelkreps og strengt forbudt.