Norsk statsborgerskap
Norsk statsborgerskap kan man få ved fødsel, ved adopsjon, etter melding eller etter søknad.

Hvordan få oversikt?
På Utlendingsdirektoratet (UDI) sine nettsider finner du en komplett oversikt over hvem som omfattes av de ulike ordningene. Du finner også hvilke krav som stilles og hvordan man går frem for å bli norsk statsborger.
Statsborgerskap - UDI