Timebestilling Covid-19 vaksine i Rakkestad kommune -

Registrer deg pår timebestiling.remin.no/rakkestad. (Scroll ned til vaksinebestilling hvis du åpner lenken fra mobil)

her følger du anvisningene og krysser av for egenerklæring/Kliniske opplysninger og legger igjen ditt tlf.nr. 

1. Bekreft - ønsker - vaksine-eller-ei.pngEgenerklæring_kritiske opplysninger_250x532.pngMobilnummer - bekreftelse på bestilt time sendes_250x532.png

Oppdaterte tall vaksinerte i Rakkestad

Totalt vaksinerte i Rakkestad: siste oppdatering onsdag 08. september 2021
følge FHI - koronavaksinasjonsstatistikk

Dekning vaksiner jfr SYSVAK-tall:

Vaksinert med 1 dose (andel over 18 år): 90%
Vaksinert med 2 doser (andel over 18 år): 82,5%

 

Dose 1 Dose 2 (fullvaksinert)
5968 5433

Rakkestad kommune forholder seg til reglene fra sentrale helsemyndigheter.

Oppdatering 08.09-21:
Av 213 personer f. 2004 og 2005 er det pr akkurat nå 50 personer som ikke har timeavtale om koronavaksine (77% har bestilt time, 23% gjenstår).
48 av disse har fått påminnelse på sms nå nettopp (mangler tlf.nr til 2 personer).

 Sms-påminnelsen lyder som følger:

«Melding fra Rakkestad kommune:
Er du født i 2004 eller 2005 og ønsker koronavaksine men har ikke bestilt time enda? Bestill time innen fredag 10/9 om du ønsker vaksine i løpet av neste uke.
Det er 3 ulike muligheter for bestilling:
Logg deg inn på timebestilling.remin.no/rakkestad (krever bank-id),
ring 40402434 (mellom 09-15) eller
send epost til vaksine@rakkestad.kommune.no»

 

Oppdatering 29.07-21:FHI informarmerer om dosefordeling fra og med uke 32 og videre plan for tilbud om dose 2.

II løpet av uke 31 vil de fleste av landets kommuner i henhold til FHIs modeller ha fått nok doser til å tilby første vaksinedose til sine innbyggere 18 år eller eldre. Fra og med uke 32 åpnes det opp for å tilby befolkningen andre vaksinedose. FHI vil derfor fra og med uke 32 igjen fordele doser til alle landets kommuner, også til de kommunene som har sendt stoppmelding for uke 32 eller senere. 12 ukers doseintervall ble innført fra og med uke 20. Vaksinedosene som sendes ut fra uke 32 og i ukene fremover anbefales brukt til kommunens innbyggere i følgende prioriterte rekkefølge: 
1. Dose 2 til de som etter planen skal få dose 
2. Doseintervallet bør ikke overskride 12 uker 2. Dose 1 for de som ennå ikke har fått denne, uansett årsak. 
3. Fremskyndet dose 2 i de kommuner der dette er aktuelt. De som har ventet lengst skal som hovedregel prioriteres først.

Link til FHI: Hvem kan få vaksine? og når forventer vi å kunne vaksinerer ulike grupper?

Oppdatering 21.05-21 
Link til FHi setter opp gruppe 10 (Alder 18-24 år og 40-44 år) og 11 (Alder 25-39 år) i prioriteringsrekkefølge for vaksinering

Oppdatering FHI 30.04.2021: 
Utvider tidsintervall mellom første og andre vaksinedose slik at flere blir raskere vaksinert

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag etter råd fra Folkehelseinstituttet besluttet å utvide tidsintervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner (BioNTech/Pfizer og Moderna) mot covid-19. Intervallet utvides fra 6 til 12 uker for å sikre at flere får koronavaksine så tidlig som mulig.

Ikke tilbakevirkende kraft
Endringen trer i kraft fra mandag 3. mai og vil ikke ha tilbakevirkende kraft for de som allerede er vaksinert med første vaksinedose. Det blir derfor ingen endring i vaksinasjonstidspunkt for de som har fått booket vaksinasjonstime etter første dose.

 Du kan lese mer om disse på helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside.

Oppdatering pr. 02.02-21:
Rakkestad kommune sendte ut brev i uke 5 til alle innbyggere over 17 år (de som fyller 18 år i 2021) med nyttig informasjon og forberedelser til vaksine.

Fra uke 12 vil du kunne bestille time digitalt. Vi vil informere fra uke til uke hvor mange vaksinedoser vi har og hvem som kan bestille, i henhold til prioriteringer gitt av Folkehelseinstituttet (FHI).

Hvorfor skal jeg ta vaksinen for Covid-19?

Vaksinen lager antistoffer som gjør at du har mye mindre risiko for å bli smittet og syk av korona.

Vi vet ennå ikke hvor godt vaksinene hindrer smittespredning. På sikt vil det trolig komme lettelser, men foreløpig må de som er vaksinert fortsatt følge gjeldende smittevernregler.

De grunnleggende smittevernrådene som god hånd- og hostehygiene, holde mer avstand og holde oss hjemme når vi er syke vil vi sannsynligvis måtte leve med litt lenger.  

Det er også karanteneplikt selv om man er vaksinert.

Hvordan kan jeg vite at Covid-19 vaksinen er trygg?

De ulike koronavaksinene gjennomgår et omfattende testopplegg før de blir godkjent. Flere titusen personer deltar i testingen. Selv om vaksinene har kommet raskere ut i markedet enn det som er vanlig, er det de samme reglene for godkjenning som gjelder.

Denne filmen fra Legemiddelverket forteller mer om test og godkjenning.

Hvilke bivirkninger har Covid-19 vaksinen?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Typiske bivirkninger er smerter på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Eventuelle bivirkninger oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige.

Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Hva koster koronavaksinen?

Koronavaksinen er gratis for alle.

Hvor på kroppen settes vaksinen?

Vaksinen vil bli satt i trygge omgivelser slik at du ikke risikerer smitte. Vaksinen settes gjennom et lite sprøytestikk i overarmen. Deretter må du vente i 20 minutter slik at de som har satt vaksinen ser at du ikke får umiddelbare bivirkninger.

Husk at du må ta vaksinen to ganger, med ca. 3 ukers mellomrom, før den har full effekt. Du vil få dato til andre gangs vaksinasjon samtidig som du får den første dosen.