Vaksinasjonsplan i mai, juni og juli

Det er drop in:

 • 24.05.22 kl 10-12
 • 14.06.22 kl 10-12
 • 05.07.22 kl 10-12

Du trenger ikke bestille time. Det er bare å komme. 

Drop-in-tilbudet er altså for både barn og voksne. Husk at alle under 16 år må ha utfylt samtykkeskjema fra begge foreldrene. Husk også at det er ulik anbefaling om antall doser og tidsintervall.

80 år eller eldre

FHI har nå åpnet for at alle som er 80 år eller eldre kan få tilbud om en oppfriskningsdose til, hvis de ikke har hatt korona. Det må ha gått minst 4 måneder fra man tok dose 3.

FHI understreker at dette er et tilbud, ikke en anbefaling.

Tilbudet gjelder også for de som fyller 80 år i løpet av året.

Les mer om det nye tilbudet til de som er 80 år eller eldre her.

I Rakkestad vil det for fortsatt være drop-in for alle. Det er bare å komme. Du trenger ikke bestille time. Se åpningstider over her. 

18 år eller eldre

Alle over 18 år tilbys tre doser. Les hva som gjelder for de som har hatt korona på FHIs nettside.
Det må gå 20 uker mellom dose 2 og 3.
Det må gå 3-4 uker mellom dose 1 og 2.
Noen få med immunsvikt tilbys flere doser. Kontakt behandlende lege/sykehus/spesialist for å få legeerklæring. Les mer om oppfriskningsdose til personer med immunsvikt her.

5-17 år

Les hva som kan tilbys barn og ungdom her.

Husk at vi må ha utfylt samtykkeskjema fra begge foreldrene, om barnet er under 16 år. 
Samtykkeskjema finner du her

Personer med immunsvikt

Noen få med immunsvikt tilbys flere doser. Kontakt behandlende lege/sykehus/spesialist for å få legeerklæring. Les mer om oppfriskningsdose til personer med immunsvikt her.

Influensavaksine

Er du i noen av risikogruppene bør du ta influensavaksine.

Da vi har rikelig med influensavaksiner, åpnes det for at alle over 18 år som ønsker, kan få gratis influensavaksine av kommunen. Du kan komme på drop-in.. Se åpningstider øverst på siden. Er du i tvil eller har spørsmål om influensavaksine, så snakk med din fastlege.

Hva koster vaksinen?

Koronavaksinen er gratis for alle.

Vaksinasjon - bestilling

Bestill/registrer deg på timebestiling.remin.no/rakkestad. (Scroll ned til koronavaksine hvis du åpner lenken fra mobil).

 

Hva skjer på vaksinasjonssenteret?

 • Sted: Aktivitetshuset, Rådhusveien
 • Parkering utenfor for bevegelsehemmede, alle andre parkerer utenfor kulturskolen
 • Ta med legitimasjon
 • For å unngå kø og smitterisiko, er det viktig at du møter opp i god tid for vaksinasjon
 • Du blir ivaretatt hele tiden
 • Når du kommer inn døren, blir du tatt imot. Du må sprite hendene og får tildelt et munnbind
 • Deretter skal du registrere deg og vise legitimasjon
 • Vaksinen settes i overarmen, så kle deg slik at det er enkelt å få fram stikkstedet
 • Etter vaksinasjon, skal du vente i 20 minutter
 • Etter 20 minutter kan du dra

Når skal jeg ikke komme til vaksinasjonssenteret?

Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon eller feber, kan du ikke komme til vaksinasjonssenteret. 

Les mer om dette på FHIs nettside

Må jeg være folkeregistrert i Rakkestad for å få vaksine her?

Alle som over en viss tid oppholder seg i kommunen har rett på nødvendig helsehjelp, og vaksinasjon mot korona defineres som nødvendig helsehjelp. Personer fra andre land som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene omfattes også av vaksinetilbudet. 

Ring servicekontoeret (69 22 55 00) om du er usikker.

Kan jeg registrere vaksine i utlandet?

Det er nå mulig å få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet, slik at du får denne informasjonen inn i det norske koronasertifikatet. Les mer om dette på FHI sine sider her og FHIs nettside her.

I Rakkestad kan du etterregistrere på en av følgende måter:

 • Ta kontakt med din fastlege, eller  
 • send en e-post med vedlagt dokumentasjon til vaksine@rakkestad.kommune.no, eller 
 • ring kommunens servicekontor på telefon 69 22 55 00.

Hvor får jeg tak i koronasertifikat?

Du finner informasjon om koronasertifikatet og hvordan det skal brukes, på nettsidene til helsenorge.no.

Er du ikke digital bruker og trenger utskrift av koronapass?

Da kan du få utskrift av dette ved servicekontoret.

Ta med gyldig legitimasjon.

Hva slags dokumentasjon av vaksiner kreves for ditt reisemål?

Her finner du mye nyttig informasjon om det landet du skal til. Det er lurt å holde seg løpende orientert da det kan komme endringer. Under området helse står det hva landet krever av dokumentasjon om koronavaksine. 

Utenriksdepartementet  - Alfabetisk liste over land og regler (regjeringen.no)

Dersom det på ditt reisemål er krav til internasjonalt vaksinesertifikat (det gule) utover vanlig koronasertifikat (som kan hentes ut fra helsenorge.no), kan du bestille time ved Vaksinesenteret i Rakkestad via vaksine@rakkestad.kommune.no.

Oppdaterte tall vaksinerte i Rakkestad

Folkehelseinstituttet har en fellesside for vaksinestatistikk for hele landet. Her kan du søke både på fylker og kommuner: FHI - koronavaksinasjonsstatistikk

 

Mer informasjon

Mer informasjon om koronavaksinasjon

Informasjon om bivirkninger

Spørsmål om koronavaksinasjon? Kontakt servicekontoret på tlf 69 22 55 00.