Målgruppe

Daglig ledere i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling. 

Søknadsprosessen

Veiledning:

  • Prøven kan avlegges på Servicekontoret i Rakkestad kommune. Prøven kan avlegges på hverdager fra kl. 09.00 -13:00.

  • Gyldige legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort) må forevises før prøven kan avlegges. For prøveavleggelsen skal det betales et gebyr på 400,-. Det må betales kontant på stedet.

  • Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige.

  • Det er ingen begrensning i hvor mange ganger du kan gå opp til prøven. Du må betale gebyr for hvert forsøk.

  • Når prøven er bestått, vil du få et bevis som dokumentasjon på at prøven er bestått.

  • Du vil få tilgang på lovdata.no under prøven. 

 

Pensum

Etablererprøven er en flervalgsprøve som prøver kandidatens kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og alkoholloven.
Dette stoffet er tilrettelagt i 
 
Lærematerieller kan du enten bestille på nettet:

Informasjon fra Vinn.no

På etterspørsel fra prøvetakere til etablerer- og kunnskapsprøven tilbyr vi nå kurs som forberedelse for å avlegge prøvene. Vi opplever at mange synes det er vanskelig å lese læremateriellet på norsk og spesielt lovverket som er pensum. Det er også norskspråklige som sliter med å stå på prøven/prøvene og derfor ønsker vi nå å utvide vårt tilbud for at flere skal ha riktig kompetanse til å få bestått.

For at flest mulig skal ha muligheten til å delta på kursene tilbyr vi disse nettbasert, og bruker et verktøy som heter TeamViewer. Dette lastes ned gratis, og det eneste deltakerne trenger er tilgang til data og internett. Vi sender ut all nødvendig informasjon i forkant til deltakerne.

I første omgang har vi nå satt opp kurs for kunnskapsprøven til salgsbevilling 9. juni og skjenkebevilling 10. juni fra klokken 09.00 – 12.30. Dette fås kjøpt i nettbutikken vår på www.vinn.no/shop . Vi selger som tidligere også læremateriell i bokformat og tilgang til testprøver på