Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kort om klagebehandling i forbindelse med eiendomsskatt

Rundkjøring

I medhold av endring i Lov om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven) §19 av 01.01.2013, kan skatteyter klage på den utskrevne eiendomsskatten.

Klagen må sendes inn skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra det seneste tidspunktet av den dagen det ble kunngjort at eiendomskattelista ble utlagt eller dagen skattseddelen ble sendt i samsvar med §14.

Klage over «verdet» (skattegrunnlag/takst) kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

Etter at vi har mottatt klage på eiendomsskatten, legges denne frem for sakkyndig nemnd. Dersom klager gis fullt medhold, avsluttes saken med dette vedtaket. Klager der sakkyndig nemnd ikke gir fullt eller helt medhold, oversendes til sakkyndig ankenemnd til endelig behandling.

Sakkyndig ankenemnd vil selv dra på befaring til eiendommen.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut