Rakkestad Brannvesen består av fire lag med rullerende vakt med en ukes varighet. Hvert lag består av sjåfør, to røykdykkere, utrykningsleder og innsatsleder.

Vaktlagene avholder øvelse hver mandag når de går på vakt. Ved større hendelser utkalles alle tilgjengelige mannskaper. 

Bilparken består av kommandobil, mannskapsbil, tankbil og fremskutt enhet.

Rakkestad Brannvesen har tilhold i kjellerlokalene i Rakkestad Kulturhus.