Hva er en miljøplan?

  • Bondens eget kvalitetssystem på miljøområdet

  • Registering av miljøverdier og miljøutfordringer
  • Dokumentasjon av miljøstatus
  • Planer for tiltak for å rette opp feil/mangler og for å nå egne miljømål