Skriftlig søknad om flagging med andre flagg

Det må søkes Rakkestad kommune om flagging med andre flagg.

Skriftlig søknad skal foreligge i god tid, senest 3 uker, før arrangementet skal avvikles

Postadresse: Rakkestad kommune, Postboks 264, 1891 Rakkestad 
Merk: Søknad om flagging
E-post: postmottak@rakkestad.kommune.no

Flaggstenger - kommunale offentlige bygninger og grunn

Flaggstenger - kommunale offentlige bygninger og grunn:

 • Rakkestad Rådhus - 1 stang og 4 små stenger rundt hovedstang
 • Familiesenteret - 1 stang
 • Bankbygget - 1 stang
 • Bygdetunet - 1 stang
 • Skautun - 1 stang
 • Os skole - 1 stang
 • Bergenhus skole - 1 stang
 • Kirkeng skole - 1 stang
 • Rakkestad ungdomsskole - 1 stang
 • Rundkjøring - 2 små stenger
 • Innfart sentrum fra sør - 3 små stenger