Planleggingsdager for barnehageåret 2023/2024

Dag: Dato:
  2023
mandag 14.august
tirsdag  15. august
fredag 17. november
  2024
mandag 02. januar
fredag 10. mai
mandag 24. juni

 

Planleggingsdager for barnehageåret 2024/2025

Dag:Dato:
 2024
Torsdag15.august
Fredag16. august
Fredag15. november
 2025
Torsdag02. januar
Fredag30. mai
Mandag23. juni