Planleggingsdager for barnehageåret 2022/2023

Dag: Dato:
  2022
mandag 15.august
tirsdag 16. august
onsdag 16. november
  2023
mandag 02. januar
mandag 20. februar
mandag 19. juni 

 

Planleggingsdager for barnehageåret 2023/2024

Dag: Dato:
  2023
mandag 14.august
tirsdag  15. august
fredag 17. november
  2024
mandag 02. januar
fredag 10. mai
mandag 24. juni