Planleggingsdager for barnehageåret 2021/2022

Dag: Dato:
  2021
mandag 16.08 2021
tirsdag 17.08 2021
onsdag 17.11 2021
  2022
mandag 03.01 2021
mandag 21.02 2021
mandag 20.06 2021

 

Planleggingsdager for barnehageåret 2022/2023

Dag: Dato:
  2022
mandag 15.august
tirsdag 16. august
torsdag 17. november
  2023
mandag 02. januar
mandag 20. februar
mandag 19. juni