Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Digital timebestilling av koronavaksine og koronatest

Støtteordninger - Kommunalt næringsfond

Utlysning - ny støtteordning til lokale virksomheter – søknadsfrist 21.04.21

Stortinget har bevilget 1,75 milliarder kroner til kommunene for å kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Rakkestad kommune ble tildelt 1 900 000 kroner av denne støtteordningen. Hensikten med tilskuddet er at kommunene skal avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Eksempelbilde arbeid

Utlysning av midler til arbeidsmarkeds- og næringsformål - søknadsfrist 15.02.2021

Utbruddet av Covid-19 medfører økt arbeidsledighet, økonomiske vanskeligheter for enkeltbedrifter og hele næringer og redusert økonomisk aktivitet i samfunnet.

For å medvirke til å redusere utslagene av pandemien er Rakkestad kommune i statsbudsjettet tildelt kr. 930 000,-. Midlene er gitt med begrunnelse i høy arbeidsledighet i landsmålestokk og skal anvendes til arbeidsmarkeds- og næringsformål. 

Eksempelbilde arbeid
1