Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krigen i Ukraina

Støtteordninger - Kommunalt næringsfond

Utlysning - nye tilskuddsmidler til virksomheter i Rakkestad kommune for å kompensere for lokale/nasjonale smitteverntiltak - jan 2022

Stortinget har bevilget 500 millioner kroner i sjette kompensasjonsrunde for å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.
Rakkestad kommunes tildelte ramme for denne kompensasjonsordningen er kr 343. 000,-. Regelverket for offentlig støtte gjelder.
Søknadsfrist er mandag 24. januar 2022. Søk om støtte på Regionalforvaltning.no

Arbeid

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er spesielt rammet av Covid-19, pr. 18.08-21

Stortinget har bevilget 750 millioner kroner i tredje kompensasjonsrunde for å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.
Rakkestad kommunes tildelte ramme for denne kompensasjonsordningen er kr 525 000,-. Regelverket for offentlig støtte gjelder.
Søknadsfrist er mandag 6. september 2021, kl. 23.59.

Arbeid

Utlysning - ny støtteordning til lokale virksomheter – søknadsfrist 21.04.21

Stortinget har bevilget 1,75 milliarder kroner til kommunene for å kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Rakkestad kommune ble tildelt 1 900 000 kroner av denne støtteordningen. Hensikten med tilskuddet er at kommunene skal avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Eksempelbilde arbeid

Utlysning av midler til arbeidsmarkeds- og næringsformål - søknadsfrist 15.02.2021

Utbruddet av Covid-19 medfører økt arbeidsledighet, økonomiske vanskeligheter for enkeltbedrifter og hele næringer og redusert økonomisk aktivitet i samfunnet.

For å medvirke til å redusere utslagene av pandemien er Rakkestad kommune i statsbudsjettet tildelt kr. 930 000,-. Midlene er gitt med begrunnelse i høy arbeidsledighet i landsmålestokk og skal anvendes til arbeidsmarkeds- og næringsformål. 

Eksempelbilde arbeid