Hvilke kommunedelplaner er utarbeidet i Rakkestad kommune

I Rakkestad er det blant annet utarbeidet en kommunedelplan for trafikksikkerhet.

Den sist vedtatte kommunedelplanen omhandler vannmiljø og gjelder for perioden 2007-2017.