Fast tømming er normalt 1 gang i året pr. slamtank og går automatisk. De som har lukkede tanker eller fulle tanker utenom dette må bestille slamtømming selv på telefon 69 89 71 30 eller på e-post post@ssio.no.

Ved bestilling via e-post skal navn, adresse på oppdragssted, telefonnummer og kort beskrivelse av oppdrag oppgis. Det er fint hvis tankeierne kan markere stedet hvor tanken er plassert, om ny leverandør ikke er kjent på eiendommene.

Det blir fakturert pr. tømming i etterkant, og kommer på fakturaen for kommunale avgifter.

SMS - varsel og kvittering

Du som er huseier med privat avløpsanlegg får en SMS i forkant av tømmeperioden i ditt område. Da må du gjøre klart for tømming rundt tanken din, slik som å måke, fjerne vegetasjon, grave fram kum osv. Viktig at kontaktinformasjonen din er riktig slik at du kan motta SMS.
Når slamtømmeren har vært på besøk, mottar du en kvittering for gjennomført tømming. Hvis tømmingen ikke har blitt gjennomført, får du en melding om årsak og hva du må gjøre for at slamtømmer skal forsøke på nytt. Du må selv bestille ny tømming.

Sikkerhet

Når du har fått beskjed om tømming, skal du ikke ta av lokket, og sikringen må ikke fjernes før slamtømmer er til stede. Er lokket låst, må nøkkel være tilgjengelig ved tømmetidspunktet. Du kan ta kontakt med SSIØ for å avtale tidspunkt hvis du må være til stede. For å hindre ulykker må slamtanken være sikret og du som eier har ansvar for sikring av tank.

Oppmøtegebyr

Hvis du har fått beskjed om at slamtanken vil bli tømt, og du ikke har gjort det klart for tømming, må du betale oppmøtegebyr. Det er derfor viktig å passe på at veien inn til tanken er fremkommelig for lastebil, både sommer og vinter. Tanklokket må ikke være tildekket med for eksempel snø, is, jord, blomsterpotter, parkerte biler eller annet.  Du må huske å fjerne vegetasjon eller tråkke ned ugress rundt tanken. Hvis tømmingen må bli utsatt, tar du direkte kontakt med SSIØ for å avtale en ny tid. 

Tømming utenom planlagt tømmerute

Noen slamtanker har behov for tømming tidligere enn på planlagt tømmerute. Hvis du vil bestille tømming utenom rute eller ekstratømming, tar du direkte kontakt med SSIØ på telefon 69 89 71 30 eller e-post post@ssio.no

Hvis du har behov for flere tømminger enn en gang per år, ta kontakt med kommunen slik at vi får lagt inn et nytt tømmeintervall.