Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krigen i Ukraina

Budsjett og Økonomiplan

Kommuneloven (§ 44) krever at kommunestyret hvert år skal beslutte en rullerende økonomiplan.

Planen skal minst omfatte de fire neste budsjettår og skal dekke hele kommunens virksomhet. Videre skal planen gi full oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Rådmannen baserer økonomiplanen på kommunens økonomiske og finansielle stilling, og på forutsetninger om utviklingen av utgifter og inntekter i neste fireårsperiode.

Se menyvalgene for siste vedtatte/innstilte dokumenter.