Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Har du helserelaterte spørsmål om koronaviruset Covid-19 må du ringe din fastlege. For generelle
spørsmål, ring Folkehelseinstituttets koronatelefon 815 55 015 åpent fra kl 08.00 - 20.00.
:

Ikke ring fastlegen for å få svar på din prøve, du blir oppringt.
Har du andre spørsmål til prøvesvaret du har fått må du ringe fastlegen din.

Når får du svar:

 • Prøver tatt mandag, tirsdag og onsdag
  • Positive svar innen 24 timer
  • Negative svar innen 48 timer
 • Prøver tatt torsdag
  • Positive svar innen 24 timer
  • Negative svar - påfølgende mandag
 • Prøver tatt fredag
  • Positive svar påfølgende mandag
  • Negative svar påfølgende tirsdag
 • Prøver tatt i helgene svares ut av legevakt/sykehus.

Sykehuset Østfold, Kalnes analyserer ikke prøver i helgene.

Svar på prøver kommer til kommuneoverlegen på kvelden og formidles til smittevernkontoret påfølgende arbeidsdag. 

 

 

Les mer...

Budsjett og Økonomiplan

Kommuneloven (§ 44) krever at kommunestyret hvert år skal beslutte en rullerende økonomiplan.

Planen skal minst omfatte de fire neste budsjettår og skal dekke hele kommunens virksomhet. Videre skal planen gi full oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Rådmannen baserer økonomiplanen på kommunens økonomiske og finansielle stilling, og på forutsetninger om utviklingen av utgifter og inntekter i neste fireårsperiode.

Se menyvalgene for siste vedtatte/innstilte dokumenter.