Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Digital timebestilling av koronavaksine og koronatest

Bygg, plan og eiendom

Kommunen har et ansvar for mye av det som berører fast eiendom, utbygging og andre forhold rundt din bolig.
Disse ansvarsområdene blir her samlet under bygg og eiendomssidene

På disse sidene finner du informasjon om overordnet og detaljert planlegging av byggeområder, tomtetilbudet her og nå, søknads- og godkjenningsprosesser innen byggesak, lån/finansiering, vann-/avløps- og renovasjonsordninger og kart- og oppmålingstjenester.

Du finner også en del linker for innhenting av skjemaer/informasjon, andre områder/myndigheter og til lovverk, samt beskrivelser av hvordan kommunen jobber på de ulike områdene. Kommunen er samordnende organ for en stor mengde ulike områder. Selv om et forhold skal håndteres av andre myndigheter, er derfor kommunen som regel den rette kontaktinstans

Under kunngjøringer vil du finne de ulike planene som er under endring, til offentlig ettersyn eller som er vedtatt.

Ved spørsmål vedr. bygg, plan og eiendom

Ta kontakt via Servicekontoret
tlf. 69 22 55 00

Lurer du ulike energitilskudd og -tiltak så sjekk innom sidene til ENOVA

TML Rakkestad kommune