Pakkeforløpet består av et tilbud om samtaler for å få frem pasientens behov for tjenester og oppfølging ut over selve kreftbehandlingen. Det er pasientens livssituasjon og hva som er viktig for pasienten som skal stå i fokus.

Det er et mål at pasienten opplever et velorganisert og forutsigbart forløp basert på sine behov for oppfølging. Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal bidra til dette gjennom å gi pasienten tilbud om samtaler med kartlegging av sine behov på ulike tidspunkt i pasientforløpet sitt.

Hva består pakkeforløpet av?

Pakkeforløpet består av tre samhandlingspunkter hvor pasient tilbys en samtale hvor pasientens behov kartlegges. Samtalene omhandler behov som går ut over selve kreftbehandlingen. Dersom pasient trenger oppfølging, vil informasjon om dette gis til de som skal følge opp pasienten.

Tilbud om samtalene

  • Første samtale vil foregå på sykehuset etter påvist kreftdiagnose
  • I kommunen ca. 3-4 måneder etter påvist kreftdiagnose
  • I kommunen ca. 12-18 måneder etter påvist kreftdiagnose

Du vil bli ringt av kreftkoordinatoren i kommunen for å gjøre avtale om tidspunkt for samtalen. Samtalene kan gjennomføres under et hjemmebesøk eller om du ønsker å møte kreftkoordinatoren i møterom i kommunen. Du vil få timeavtale brev i posten i god tid før samtalene. Sammen med brevet sendes det ut et enkelt kartleggingsskjema som man skal svare på den dagen man skal ha samtalen med kreftkoordinatoren. Hvis man synes det er vanskelig kan man gjøre dette i starten av samtalen sammen med kreftkoordinatoren. 

Kreftkoordinatoren vil spørre deg en del spørsmål som omhandler viktige temaer i livet ditt.

Eksempler på dette er:

  • familiesituasjon/nettverk
  • jobb/skole/utdanning
  • økonomi
  • boforhold
  • fysisk og psykisk helse
  • tilrettelegging i hjemmet
  • rehabilitering

Kontaktperson

Mandager og tirsdager fra kl. 08-16. Fredager i partallsuker fra kl. 08-16.

Gine Solli Madsen
Kreftkoordinator Rakkestad kommune
Tlf. 69 22 55 00 (Servivekontoret)
E-post: gine.madsen@rakkestad.kommune.no

Mer informasjon

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft - pasientbrosjyre.pdf (helsedirektoratet.no)

Termometer for grad av påkjenning - NCCN.pdf (helsedirektoratet.no)