I Fladstad barnehage setter vi leken først. Gruppetilhørighet og vennskap er viktige forutsetninger for at barna skal trives i barnehagen.
I leken knyttes vennskapskapsbånd mellom barna.  Den gode leken fremmer også barnets utvikling og lyst til å lære. Den stimulerer fantasi, språket og evne til abstrakt tenking.
Derfor viser vi som er rundt barna respekt for leken og hva den tilfører barna.

I løpet av barnehageårene vil barna lære mange sanger, rim og regler. De vil oppleve koselige stunder med eventyrfortellinger og sangstunder. Vi leser ofte bøker for barna.
I løpet av året har vi ulike tema- og prosjektperioder der vi sammen med barna fordyper oss i temaer som interesser barna. For eksempel ser vi hvordan naturen forandrer seg og undrer oss sammen med barna over hva som skjer i de forskjellige årstidene.

Vi vil at barna skal oppleve at voksne har tid til dem. Vi strekker oss langt for å gi barna den beste hverdagen, og foreldrene tryggheten om at deres små er i gode hender.


Fladstad bhg sommer.jpg

Fladstad barnehage tilbyr 55 plasser fordelt på 2 avdelinger:

  • Blåveisen 1-3 år
  • Hvitveisen 3-6 år

Vi bruker de flotte nærområdene våre mye og har faste turdager. Barnehagen har en fantastisk beliggenhet med gangavstand til Fladstadskogen, Bygdetunet, lekeparken Velhaven, Biblioteket, svømmehallen og den fine Rakkestadhallen. På disse stedene gis barna muligheter til rike opplevelser og inspirasjon i lek og læring. Utelekeplassen er stor og kupert med naturlig akebakke om vinteren, og god plass å boltre seg på hele året.