I Rakkestad kommune er SFO tilbudet organisert med 40%, 60%, 80% og 100% tilbud. De som har 40% plass vil få denne plassen gratis og de som har et større plasstilbud vil få redusert pris. Kostpenger kommer i tillegg.


12 timer gratis SFO kommer i tillegg til andre ordninger.

Dersom husstanden har:
  • inntekt som gir redusert foreldrebetaling i SFO trekkes denne fra før 12 timer gratis.
  • søskenmoderasjon trekkes denne fra før 12 timer gratis
Kjernetiden på 12 timer på 1. og 2. trinn vil fordele seg ut i fra hvilket tilbud man velger og hvilke dager man ønsker plass.
 

Det er bestemt prisliste i henhold til organisering av tilbudet for 1. og 2. trinn.

Plass 100% - kr.
Kjernetid utgjør
pr. dag
Med 30%
søskenmod.
med 50%
søskenmod.
Mat
kr.
Heldagsplass – 100 %:
før og etter alle skoledager
1812 2t 25 min 1268 906 300
Deltidsplass – 80 %
4 dager før og etter skolen
1300 3t 910 650 240
Deltidsplass – 60 %
3 dager før og etter skolen
604 4t 423 302 180
Deltidsplass – 40 %
2 dager før og etter skolen
Gratis 6t     120
Enkeltdager – per dag*
en dag før og etter skolen
*gjelder kun de
som allerede har plass i SFO
200