Kontakttelefonnummeret benyttes også av Helsehuset Sarpsborg, fastleger og legevakt. Henvendelser på dette nummeret kan dreie seg om inneliggende pasienter i sykehus og Helsehus samt ved behov for akuttplass på Skautun.

Pasientkoordinator prioriterer å besvare anrop, men dersom pasientkoordinator ikke har mulighet koples anropet videre til servicekontoret i deres åpningstid og til hjembaserte tjenester resten av døgnet samt helg og helligdag.