Åpningstider ved Rakkestad bad for damer og herrer/varmtvannstrening/familie:

Mandag: Kl. 17:00 - 20:30, Familie, badstu for alle

Tirsdag: Kl. 17:00 - 20:30, Familie, badstu for alle

Onsdag: Kl. 15:45 - 17:00, Varmtvannstrening

Onsdag: Kl. 17:00 - 20:30, Familie. Ikke badstu

Torsdag: Kl. 17:00 - 20:30*, Damer
(Voksentid fra kl. 19.00. Aldersgrense 16 år). Badstu for damer
Dørene stenges kl. 19:30

Fredag : Kl. 16:30 - 20:30, Herrer
(Voksentid fra kl. 19:00. Aldersgrense 16 år). Badstu for herrer

Dørene stenges kl. 19:30

Temperaturen på vannet er ca. 34 grader på onsdager, og gjennomsnitt de andre dagene er ca. 28 grader.

Barnetid

Mandag og tirsdager kl. 17.00 til 18.30 – jenter/gutter 
Torsdager kl. 17.00 til 18.30 - jenter
Fredager kl. 16.30 til 18.30 - gutter

Barn t.o.m. 7.klasse uten følge med en voksen, må være inne før
kl. 17.30 alle dager for å få full badetid som er 1 time
(med av- og på-kledning)

Barnetid: Alle barn kan komme alene uten følge med en voksen

Onsdag: Barnetid gjelder ikke onsdag!
Onsdag må barn t.o.m. 7.klasse ha følge med en voksen for å komme inn.

Øverste aldersgrense for jenter på herredager og gutter på damedager, er 6 år.

Temperaturen på vannet er ca. 28 grader.

Billettpriser ved Rakkestad bad

  • Barn kr 30.
  • Voksne kr 60.
  • Honnør kr 30.
  • Klippekort I (inntil 12 klipp) kr. 300
  • Klippekort II (inntil 24 klipp) kr 540
  • Klipperkort bruk:
    •  2 klipp er lik inngang for en voksen
    • 1 klipp er lik inngang for ett barn