Oppmålingsmyndigheten er en nøytral instans hvor offentlige organer og private personer kan få den nødvendige hjelp og
bistand de trenger i de fleste oppmålingsarbeider og spørsmål.

Når det skal opprettes en ny eiendom, må grunneier søke om dette.
Det blir så foretatt en formell behandling etter plan- og bygningsloven (Pbl).
Når tillatelsen er gitt blir det avholdt en oppmålingsforretning og det blir utstedt matrikkelbrev.

Dersom du lurer på noe i forbindelse med adresser, gatenavn, stedsnavn, husnummer, arealer, eiere, fastmerker, fradeling, bortfeste av tomt, grensepåvisning, gårds- og bruksnummer eller målebrev kan vi kontaktes gjennom kommunens servicekontor på telefon 69225500.


Når det skal søkes om å opprette en ny eiendom skal følgende søknadsskjemaer benyttes med vedlegg:

Når det søkes om oppmåling av eksisterende eiendom skal følgende søknadsskjemaer benyttes med vedlegg: