Møte tirsdag 21. september 2021 - Dyreredning og brannberedskap - kl. 19:00 på Bondestua, Møllergata 4, andre etg.

Dyreredning og brannberedskap .pdf
Rakkestad brannvesen, Gjensidige Rakkestad, landbrukskontoret og bondelaget inviterer alle husdyrbrukere og veterinærer i kommunen
til møte om å bedre sikkerheten for dyr og folk.
Velkommen.

Påmelding innen 20. september:
Kristin Syverstad
tlf. 975 39 759
Øyvind Melby
tlf 915 72 402

Landbruksinfo 5 - 2021

Temaer i dette landbruksinfo:

 1. Møte om dyreredning og brannvernberedskap 21. september .
 2. Jordprøver
 3. Regionale miljøkrav
 4. Regionale miljøtilskudd - 2021
 5. Søknad om produksjonstilskudd 2021
 6. Søknad om Regionale miljøtilskudd - 2021
 7. Infokveld for matgründere og matprodusenter

Landbruksinfo nr 5 - 2021 - Rakkestad kommune.pdf

Invitasjon matgründere og matprodusenter - møte 14.oktober 2021 - påmelding 10.oktober.pdf

Landbruksinfo 4 -2021

Temaer i dette landbruksinfo:
1.Floghavre 
1.RMP -veileder 2021 
2.Porforbud for fjørfe 
2.Nytt fra skogforvaltningen 

Landbruksinfo 3 - 2021

Landbruksinfo 3 - 2021.pdf

Temaer i dette landbruksinfo:

 1. Våronn
 2. RMP -veileder 2021
 3. Nytt gårdskart med nye funksjoner
 4. Nye erosjonsklasser
 5. Plantevernmidler i vann
 6. Landbruksplast
 7. SMIL og NMSK 

Landbruksinfo 2 - 2021

Temaer i landbruksinfo 2 - 2021.pdf - ny versjon V1

 1. Utbetalingsbrev produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd  
 2. Produksjonstilskudd 2021 
 3. Periodisk ajourhold av AR5
 4. Kommuneplan 2020-2032.
 5. Ny strategi for SMIL og NMSK
 6. Konfliktdempende tiltak i ulvesonen

Landbruksinfo 1 - 2021

Landbruksinfo 1 - 2021.pdf inneholder disse temaene:

 • Innovasjon Norge – søknad om tilskuddsmidler 20201 
 • Webinar: God økonomi og praksis i landbrukets miljøordninger
 • Digitalt kurs - Landbrukets klimakalkulator 
 • Autorisasjonskurs plantevern 
 • Gjødslingsplan 
 • Rådyrrapportering- 2020 
 • Tilskudd skog 
 • Annen info:

 

Høsten etter tresking er et fint tidspunkt å ta jordprøver.

Husk at du skal ha jordprøver som er maksimalt 8 år gamle når du skal lage gjødslingsplan for neste sesong.

Jordprøvebor får du lånt på servicekontoret og der får du også skjemaer og jordprøveesker.