Høsten etter tresking er et fint tidspunkt å ta jordprøver.

Husk at du skal ha jordprøver som er maksimalt 8 år gamle når du skal lage gjødslingsplan for neste sesong.

Jordprøvebor får du lånt på servicekontoret og der får du også skjemaer og jordprøveesker.