Betaling på anlegget

Alle næringsdrivende skal betale med faktura på anlegget.

Betaling i kontanter eller med kort aksepteres ikke for næringsavfall.

Næringsdrivende som leverer farlig avfall blir fakturert vår kostnad ved å videresende avfallet til godkjent mottak.

Farlig avfall fra næringsdrivende

Alt avfall som er klassifisert som farlig avfall skal deklareres elektronisk på avfallsdeklarering  før det leveres til anlegget. Farlig avfall fra næringsdrivende som ikke er deklarert på forhånd vil bli avvist. Mer informasjon og veiledere om deklarering av farlig avfall finnes på avfallsdeklarering.

Næringsdrivende som leverer farlig avfall blir fakturert vår kostnad ved å videresende avfallet.

Krav om betaling og elektronisk deklarering av farlig avfall i avfallsdeklarering.no gjelder kun for farlig avfall fra næringsdrivende. Farlig avfall fra private husholdninger er gratis å levere. Dette avfallet deklareres av de ansatte på Kopla før dette sendes videre til godkjente mottak for behandling av farlig avfall.

 

Landbruksplast

Landbruksplast omfatter folie (rundballeplast), PP-sekk (gjødsel- og såkornsekker) og hardplastemballasje. Mer informasjon om landbruksplast.

Landbruksplast leveres kostnadsfritt fra næringer på Kopla renovasjonsplass. Landbruksplasten skal være ren og tørr ved levering.