Barnehagen jobber med prosjekt som arbeidsform med utgangspunkt i "den gode barneboka og eventyr". Ved bruk av litteratur ønsker vi å gi inspirasjon til barnas lek, fantasi, forteller- og leserglede. Underveis i våre prosjekter reflekterer og samtaler vi med barna ved hjelp av bilder og barnas egne fortellinger. Sammen gjør vi nye oppdagelser og skaper nye historier.
Vi låner bøker ved Rakkestad bibliotek som vi bruker i våre lesestunder for barna i barnehagen.

ElleMelle_barnehage_logo.png
ElleMelle_barnehage_logo.png

Elle Melle har 36 plasser fordelt på to avdelinger

Elle Melle er en kommunal barnehage med 36 plasser fordelt på 2 avdelinger:

  • Revehiet: 18 plasser fra 0 - 3 år.
  • Bjørnehiet: 18 plasser fra 3 - 6 år.

Barnehagen ligger på Holøsåsen, 2 km utenfor Rakkestad sentrum. Vårt flotte uteområdet,  byr på gode variasjoner og rom til utforskning..... i vår spennende "Gruffaloskog".
Vi har en flott "grillhytte" med en liten leirbålplass. Denne tas i bruk til å skape gode fellesskapsopplevelser hvor vi samles rundt bålet, tilbereder mat og har lesestunder. Utenfor porten har vi kort vei til skogområder, gapahuk og akebakke.

Årsplan

Årsplan er et arbeidsredskap for barnehagens personale.

Planen skal dokumentere barnehagens valg og begrunnelser (Rammeplan for barnehage 2017). For foreldre er dette et dokument som gir god innsikt i hva barnehagen legger vekt på i det pedagogiske arbeidet.

Årsplanen redigeres hvert år. Er du nysgjerrig på barnehagen vår, se på vår årsplan.