Hva må legges ved i søknaden for barnehageplass?

Kommunene innhenter nå de opplysningne som er nødvendig via skattemeldinga og er det noe som avviker fra dette, så må du legge ved dokumentasjon på denne endringen.

Som husholdning regnes:

Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapelig forhold i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn.

Søknad om reduksjon i foreldrebetaling - frist 1.juni

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen, søknadsfrist er 1. juni.
Ved søknad etter frist vil eventuell reduksjon tre i kraft fra den første i påfølgende måned. Dersom husholdningen får barnehageplass i løpet av barnehageåret, eller husholdningen får vesentlig eller varig endring i inntekten, kan det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen utenom fristen. Foresatte plikter å melde fra om vesentlige og varige endringer i inntekten eller husholdningens sammensetning i løpet av barnehageåret, dersom det vil påvirke fastsatt foreldrebetaling.

Søknaden blir behandlet av kommunen som enkeltvedtak, uavhengig av om barnet går i kommunal eller privat barnehage.