Kommunen arbeider kontinuerlig med områder for utbygging til private og profesjonelle utbyggere.
Tradisjonelt er kommunen selv tilbyder av tomter, men det er et bredt samarbeid med private aktører som har vist seg å skape et variert tilbud av tomter og boligtyper.
Alle henvendelser som formidles gjennom kommunen kan gis informasjon om det totale tilbudet i bygda.

Boligtomter i Rakkestad sentum

Det er i senere tid utviklet 4 større og to mindre områder til boligutbygging i og omkring Rakkestad sentrum. Det legges videre opp til fortetting og gjenvinning med kvalitet, av arealer inne i Rakkestad sentrum.
Det er utviklet flere leilighetsprosjekter på eksisterende eiendommer i Rakkestad sentrum.

Det er for tiden ingen ledige kommunale tomter, men følgende private aktører har boligtomter å tilby:

Nærings-/industritomter i Rakkestad kommune

Det er etablert et stort og et mindre industriområde nær Rakkestad sentrum, og det er lagt opp til utvidelse av det største industriområdet på Mjørud / Rudskogen Næringspark.