Meglerne

Konfliktrådslederen avgjør om saken egner seg for megling. Meglingen foregår på et nøytralt sted. 

  • Meglerne er nøytrale
  • Meglerne har taushetsplikt
  • Meglerne informerer om hva som skjer ved megling
  • I meglingen får begge parter anledning til å redegjøre for saken
  • Partene må møte personlig i meglingsmøtet
  • I meglingen kan partene ha med en bisitter som ikke er advokat