Flere av de større bedriftene - som for eksempel Sentralvaskeriet for Østlandet AS, Nortura - Rakkestad EggepakkeriMjørud Gruppen AS, Slåttland AS og Rudskogen Motorsportsenter og Nor Trapp AS, er store og ledende på sine felter i Norge.
Rakkestad har eget elektrisitetsverk og sterke tradisjonsrike bedrifter som Brødr. Ringstad og Tjerbo Torvfabrikk som begge hadde henholdsvis 60 og 65 års jubileum i 2014. 
Rakkestad kommune med sine 435 km2 ligger sentralt i Østfold fylke, ca. 80 km fra Oslo, og med korte avstander til Østfoldbyene. Riks- vegene 22, 111 og 124 møter hverandre i Rakkestad.
 
Rakkestad Næringsråd logo
Rakkestad Næringsråd logo

Rakkestad Næringsråd

Rakkestad Kommune er en aktiv partner i Rakkestad Næringsråd. Rakkestad Næringsråd en aktiv næringsorganisasjon i Østfoldregionen med mer enn 100 medlemsbedrifter.
Næringsrådets rolle er å være en brobygger mellom bedrifter, politikk/ forvaltning og forskning 

Rakkestad Næringsråd skal vise frem mangfoldet og styrken i regionens næringsliv og kompetanseklynger.
Rakkestad Næringsråd er også en viktig møteplass for næringsdrivende.
Her settes dagsaktuelle temaer på dagorden og til debatt.

Rakkestad handelsstands logo
Rakkestad handelsstands logo

Rakkestad Handelsstand

Rakkestad har en aktiv handelsstand. Hvert år gjennomføres det markeder og aktiviteter i gata i regi av Handelsstanden.
Vårt hyggelige sentrum består av mange butikker og du finner alt fra klær, sko, maling og hobby, foto, helsekost, sport, broderi, garn og stoff, interiør, bokhandel, gullsmed, vinmonopolutsalg, vertshus og serveringssteder

Næringshagen Østfold

Rakkestad har også en etablererservice. Her kan du få hjelp og støtte i en oppstartsfase.
I Næringshagen Østfold legges det blant annet til rette for at gründere skal få en myk start, blant annet med spesielle avtaler om leie av gründerkontor, avtale som målbedrift etc.
Næringshagen har spennende prosjekter som blant annet utredning av limtreproduksjon i Rakkestad, Kvinnovasjon og Reaktor.

Landbruk

Rakkestad er en av landets største landbrukskommuner, og det er flere store bedrifter i kommunen med landbruksrelatert virksomhet.
Rakkestad er en av landets største jordbrukskommuner med et dyrka areal på ca 110 000 daa. Bøndene i kommunen står for ca 7 % av hveteproduksjonen i landet.
Ved siden av korndyrking er svineproduksjon og fjørfeproduksjon viktige næringer i landbruket.

Rakkestad flyplass logo
Rakkestad flyplass logo

Rakkestad flyplass

Rakkestad har egen flyplass med 1080 - meters asfaltert rullebane som gir interessante muligheter for næringslivet.
Flyplassen ble offisielt åpnet i 1999, men har vært brukt siden den ble bygget i 1970
Rakkestad Flyplass ligger bare 2 km fra Rakkestad sentrum og 23 km fra Sarpsborg, med spennende muligheter både for næringsliv, fallskjermhopping og hobbyflyvning.