Ut fra økonomiske hensyn gjør vi en streng prioritering av hvilke utbedringstiltak vi kan gjennomføre.
Strekningsbrudd, fotgjengerfelt, krysningssteder og andre trafikkrisikoer er prioritert. Pæreskift gjennomføres 4 ganger i året, hvor 3 av disse er i vinterhalvåret. Strekningsbrudd/"svarte gater" vil bli sett på omgående.

 

Meldinger om mørke gatelys langs riksveiene.

Dette gjelder meldinger som gatelys langs følgende veier:

  • RV22 Mysenveien/ Sarpsborgveien
  • FV220 Haldenveien
  • FV124 Strømfossveien/Eidsbergveien
  • FV1214 Gautestadveien til jernbanen
  • FV1212 Kåenveien
  • FV1232 Kirkeveien
  • FV1226 Herrefosserveien 

Meldes til Statens Vegvesen på tlf. 175 eller 02030

eller til fylkeskommunen på epost: post@viken.