Mørke gatelys og feil og mangler kan meldes til Rakkestad kommune via "Gata mi", e-mail til servicekontoret postmottak@rakkestad.kommune.no eller på tlf. 69 22 55 00.

Ut fra økonomiske hensyn gjør vi en streng prioritering av hvilke utbedringstiltak vi kan gjennomføre. Strekningsbrudd, fotgjengerfelt, krysningssteder og andre trafikkrisikoer er prioritert. Pæreskift gjennomføres 4 ganger i året, hvor 3 av disse er i vinterhalvåret. Strekningsbrudd/"svarte gater" vil bli sett på omgående.

Når det gjelder meldinger som angår RV22 Mysenveien/Haldenveien, RV111 Sarpsborgveien og FV124 Strømfossveien/Eidsbergveien, så kan Statens Vegvesen kontaktes; firmapost-ost@vegvesen.no eller på tlf. 175/02030.