Stabil lav forekomst av influensa
Overvåkingsdata for uke 2 indikerer at forekomsten av influensalignende sykdom inntil videre har stabilisert seg etter at den steg fra svært lav til lav i uke 52. Vinterens influensautbrudd er dermed i gang uten at det er tegn på særlig tilvekst akkurat nå.  

Vi forventer en ytterligere økning i tiden som kommer. Ved tidligere sesonger med lignende utvikling har influensatoppen ofte kommet i februar/mars, men utbruddets størrelse og når toppen nås lar seg ikke sikkert forutsi. 

Graf.jpg