Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krigen i Ukraina

Friskliv

«Friskliv, mestring og læring»

Rakkestad kommune har et lovpålagt ansvar om å tilby forebyggende helsetjenester til befolkningen (jfr. Helse – og omsorgstjenesteloven). I mange fylker og kommuner i landet er det godt etablerte frisklivssentraler med tilhørende frisklivstilbud og tiltak.

I Rakkestad kommune kan vi tilby helsetjenester for barn, ungdom, voksne og eldre som faller inn under «Frisklivstenkningen» og som andre kommuner har innlemmet i sine etablerte frisklivssentraler.
Kommunen kan også vise til andre organisasjoner som har tilbud knyttet til folkehelse og frisklivstenkingen.

Videre på disse sidene vil du finne informasjon om hva kommunen kan tilby og hvem som tilbyr disse tjenestene. Informasjonen om tilbudet er under utvikling og vil bli oppdatert underveis.

Friskliv i Rakkestad