Fagskolen i Viken med studiested i Mysen

Fagskolen tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning på Campus Indre Østfold som ligger på Kulturtorget i Mysen.

De har tre utdanningstilbud innen helse- og oppvekstfag og et innen tekniske fag:

  • Barn med særskilte behov
  • Observasjon- og vurderingskompetanse i helsetjenesten
  • Fleksibel digitalisert automatisering
  • Arbeid med språk flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehage

Søknadsfristen er 15. april.

Her finner du mer informasjon om studietilbudet (Fagskolen i Viken)

Høgskolen i Østfold med studiested i Mysen

Høgskolen i Østfold (HiØ) etablerer bachelorutdanning i sykepleie på Campus Indre Østfold, med studiested på Kulturtoget i Mysen. Allerede i 2023 vil det være mulighet for at et betydelig antall studenter kan følge deler av undervisningen fra Mysen og mange studenter vil ha sin praksis i vår region.

Fra høsten 2024 vil HiØ tilby bachelorutdanning i sykepleie som et eget studietilbud på Campus Indre Østfold.  Dette vil være et desentralisert tilbud på heltid over 3 år.

Vi legger ut mer informasjon om dette tilbudet etter hvert.

Her finner du mer informasjon om sykepleiestudiet (Høgskolen i Østfold)

Hva er Campus Indre Østfold?

Det er et utdanningssamarbeid mellom kommunene Indre Østfold, Marker, Rakkestad og Skiptvet. 

Utdanningen vil driftes av fagmiljøet tilknyttet HiØ og Fagskolen i Viken, med en kombinasjon av digitale ressurser og digital og fysisk undervisning.

Studiested er Kulturtorget i Mysen sentrum, tidligere Mysen skole. Her finnes store og små undervisningsrom, grupperom, festsal, innbyggertorg og bibliotek, kafé med mer.

Studiestedet ligger sentralt med tanke på offentlig kommunikasjon.