Dette skal være et oppslagsverk hvor du kan finne all relevant informasjon du trenger for:

 • Planlegging
 • Prosjektering
 • Bygging
 • Drift av gode idrettsanlegg

For hvert type anlegg vil man blant annet finne:

 • tekniske krav
 • forslag til planløsning
 • materialvalg
 • forskningsartikler
 • beskrivelser av gode referanseprosjekter

Nettsiden er etablert i samarbeid med:

 • Kulturdepartementet (KUD)
 • Norges idrettsforbund (NIF)
 • Olympisk og paralympisk komité 
 • Norges teknisk- og naturvitenskaplige universitet (NTNU) sitt Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT)

Mer informasjon finner du på godeindrettsanlegg.no►