"Jordbruksføretak med vesentleg avlingssvikt kan søke om erstatning.
Avlingssvikten må ha ei klimatisk årsak som det ikkje er mogleg å sikre seg mot.
Erstatning føresett at du har meldt tidleg ifrå om skaden og at det er godt dokumentert
at det er ein klimatisk skade som er årsak til avlingssvikten." 

Landbruksdirektoratet - Logo_250x66.png