Brannsjef: Terje C. Romfog
Tlf.: 950 60 375
E-post: terjec.romfog@rakkestad.kommune.no

Varabrannsjef Bjørn Erik Studsrud
Tlf.: 995 50 371
E-post: bjornerik.studsrud@rakkestad.kommune.no

E-post: brann@rakkestad.kommune.no