Avløsning ved ferie og fritid

 

Drenerings-tilskudd

 

Erstatning klimabetinget avlingssvikt

Søknadsfrist: 15. mars
 
  Fortløpende søknadsbehandling   Søknadsfrist: 31. oktober

Innovasjon Norge

 

Permisjoner og pensjonsinfo

 

Produksjons-tilskudd

       

Søknadsfrister:
15.mars med telledato 01. mars og
15. oktober med telledato 01. oktober

Regionalt miljøprogram (RMP-tilskudd)

 

Spesielle miljøtiltak
(SMIL-tilskudd)

 

Tilskudd til økologisk jordbruk

Søknadsfrist:
15. oktober
  Ingen søknadsfrist    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle skjemaene fåes ved å henvende deg til Servicekontoret ved Rakkestad kommune.
Her får du også hjelp til utfyllingen og svar på de spørsmål du eventuelt sitter inne med.