Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krigen i Ukraina

Tilskudds- og støtteordninger

Det finnes en del tilskuddsordninger som forvaltes av kommunen.

For å kunne søke må søkeren enten være:

  • eier av landbrukseiendommen (med minst 10 daa dyrka mark) det søkes fra
  • eierens ektefelle eller registrerte partner
  • forpakter av landbrukseiendommen det søkes fra
  • ansvarlig selskap som eier/forpakter og driver landbrukseiendommen det søkes fra
  • institusjon eller andre selskaper som eier og driver landbrukseiendommen det søkes fra
  • Dersom en bruker er deltaker i en juridisk person som søker tilskudd kan han ikke samtidig søke samme type tilskudd
    som fysisk person, med mindre man er deltaker i samdrift, jfr. forskrift om tilskudd til husdyr.

For mer utfyllende informasjon:

Landbruksdirektoratet - Logo_250x66.png
Honninurt miljøtiltak jordbruk[ 1].JPG