Varmkompostering av våtorganisk avfall

 

 

 

 

 

 

Rakkestad kommune har i henhold til:

åpnet for mulighet for varmkompostering av våtorganisk avfall.For å kunne inngå en komposteringsavtale med kommunen kreves følgende:

  • Abonnenten må delta på komposteringskurs
  • Abonnenten må ha godkjent kompostbinge
  • Abonnenten må varmkompostere sitt våtorganiske avfall (matavfall)

Avtalen gir rett på 20 % reduksjon i renovasjonsabonnementet.

 

Kommunen tilbyr subsidiert kompostbinge

  • Kompostbjørn kompostholder eller
  • Biolan kompostholder (kr. 1.000,- i avslag).

Priser på de to subsidierte kompostbingene (etter fratrekk i prisen) finner du under renovasjonsavgifter (punkt 11 c under  kommunale avgifter).
Ved valg av andre kompostbinger skal kommunen godkjenne disse.

matavfall.png   hageavfall.png

 

Litt generell informasjon om kompostering

Kompostering beskriver nedbrytningsprosessen som organisk avfall gjennomgår for å bli til ny jord. Kompost er verdens eldste og mest naturlige gjødsel. Kompost kan lages og brukes i enhver hage. Nedbrutte organiske materialer blir til verdifull gjødsel om det kuttes opp riktig og blir gjennomluftet. Gress- og planteavfall, har gjennom generasjoner vært samlet opp og brukt til jordforbedring. Kompostering kan skje som kaldkompostering eller varmkompostering.

Kaldkompost

Mange har samlet dette under bærbusker og under frukttrær eller i en egen haug eller åpen binge. Nedbrytningen har deretter skjedd i det tempo naturen har muliggjort (kaldkompost). Kaldkompostering fremstår mange steder som alternativ til innsamling og forbrenning av matavfall. Et godt sted å anbringe planteavfallet som løv, småkvist og gras, etter at man har gjort for eksempel høst- eller våropprydning, er i en ryddig haug eller binge i hagen.

Varmkompostering

Hjemmekompostering var lansert i 1990- årene med tilbud om flere typer kompostbinger som bygget på varmkompostering. Varmkompostering er et godt alternativ til innsamling og forbrenning av matavfall. Her bruker man organisk husholdningsavfall, blandet med litt strø, gjerne i form av grov flis. Ved å starte med et lite kvistlag i bunnen av kompostbeholderen og jevnlig bruke et greip eller et annet egnet redskap til å snu litt på komposten, blir det god tilførsel av luft. Da får du i gang en god prosess som gjør matavfallet til en verdifull ressurs. Hver person som komposterer, sitter hvert år igjen med en betydelig del flott kompost som kan brukes som jordforbedring i egen hage.

 

Husholdningsavfall og hjemmekompostering

Hjemmekompostering av matavfall skal skje ved varmkompostering i godkjent kompostbinge. Om lag 30 % av husholdningsavfallet er matavfall fra kjøkkenet.  Med hjemmekompostering av matavfall kan du redusere avfallsmengdene med 50 – 150 kg pr person årlig. 

Skal du hjemmekompostere matavfall, må du bruke en svanemerket, isolert og lukket komposteringsbinge som sikrer at smittestoffer fra avfallet brytes ned, at ikke rotter og fugler kommer til og at fluer ikke kan formere seg i komposten.