Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Renovasjon

Hentekalender for avfall fra husholdninger i Rakkestad kommune

Her er oversikten på tømmerutene for avfall fra husholdningene i Rakkestad kommune for 2019.

Plastsekk hentes med restavfall i de ukene som står i tabellen under
Soneinndelingen bestemmer uken når papp og papiravfallsdunk skal hentes med restavfall.
Finn din sone – grønn/ hvit eller gul (se etter din adressen) og se henteuker i tabellen under.

Restavfall Samme ukedag hver uke
Plastemballasje settes ut i tillegg til restavfall disse ukene for alle ruter: Ukene: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

Papp. papir og drikkekartong hentes i tillegg til restavfall disse ukene:

 
Grønn sone Ukene:
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52
Hvit sone Ukene:
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49
Gul sone Ukene:
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

 

Renovasjon i Rakkestad kommune

Rakkestad kommune samler inn restavfall til forbrenning på Østfolds Energiforbrenning i Rakkestad.
 Plastemballasje, papp, papir og drikkekartong kildesorteres hos husholdningene.
Glass- og metallemballasje og farlig avfall må leveres til returpunkt, eller på miljøstasjonen Kopla.
Kommunen har tre returpunkter for glass- og metallemballasje (R) - og to returpunkter for farlig avfall (F)

sortere_Ny_logo_300x212.png
se sortere.no for plasseringen av returpunktene. 
 

Symbol returpunkt