Den norske kirke er en protestantisk statskirke.
Stat og kirke er ikke skilt, men alle innbyggerne i riket har rett til å drive religiøs virksomhet alene eller sammen med andre, og til å danne egne trossamfunn.