BUPP Lavterskel

Tilbudet fra Rakkestad kommune og BUPP (Barne- og Ungdomspsykiatriske Poliklinikk) skal oppleves helhetlig og koordinert for de som søker hjelp. Derfor har begge parter inngått en samarbeidsmodell som innebærer at en representant fra BUPP kommer til Rakkestad en dag i måneden. Her kan foresatte og ansatte melder saker de ønsker å konsultere spesialisthelsetjenesten, uten henvisning og vedtak. Barn, unge og foresatte deltar i samtalen (som en hovedregel).

BUPP kan gi råd, støtte og veiledning. Av og til anbefales en henvisning til BUPP. Andre ganger er det anbefalt at trygge og kjente fagpersoner i kommunen bistår. Har du som foresatt uro og bekymring vedr barnet eller ungdommen din? Ta kontakt med fastlege, barnehage, skole, barnevern, psykisk helsearbeid- og rustjenesten eller helsesykepleier om du tenker at dette kan være et tilbud for deg.  

Her er en oversikt over datoer BUPP lavterskel kommer til Familiesenteret høsten 2020 (med forbehold om endringer):

  • Torsdag 13.august
  • Torsdag 10.september
  • Torsdag 08.oktober
  • Torsdag 12.november
  • Torsdag 10.desember

For mer informasjon om tilbudet kontakt enhetsleder Helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Les mer om BUPP her:
BUPP Sarpsborg - Sykehuset Østfold

Friskliv for barn

Grunnlaget for gode matvaner legges i barneårene, og er viktig for normal vektutvikling i alle livets faser. Tidlig utvikling av overvekt kan følge barn og unge inn i voksenalderen, og av den grunn er det viktig å satse på tiltak mens barna er små. Har du barn som står i fare for å utvikle overvekt eller har fedme, kan «Friskliv for barn» være noe for deg. Les mer om tilbudet via vedlagt link.
Friskliv for barn

Vil du vite mer om kosthold og livsstilsfaktorer?
Sjekk: Kostverktøy.no 

 

Fødselsforberedende kurs à 2 timer

Snart nybakte foreldre?

Er du på jakt etter fødselsforberedende kurs?

Da kan dette være noe for deg og din partner!

Jordmødrene arrangerer flere minikurs om fødsel, amming og barseltid gjennom året.

For nærmere informasjon ta kontakt med jordmor på telefon 489 97 579!

Førstehjelpskurs for småbarnsforeldre

Det arrangeres gratis førstehjelpskurs for småbarnsforeldre på Familiesenteret. Kurset er både teoretisk og praktisk.
Rakkestad brannvesen v/Bjørn Erik Studsrud er kursholder.
Deltagerne får en innføring i hva man kan gjøre ved akutte hendelser, samt praktisk øving på hjerte - og lungeredning.

Tid: Mandag 7.september kl.18.00 – 20.00

Sted: Familiesenteret, Skogveien 9

Påmelding: ring eller send sms til
helsestasjonens kontakttelefon 990 84 252 eller
enhetsleder 906 44 270

Samtalegrupper for elever med to hjem - P.I.S - gruppe

P.I.S grupper eller grupper for barn med to hjem gir barn og unge mulighet til å snakke om samlivsbruddet med andre som opplever det samme, og med noen andre voksne enn foreldrene.

Målsetting: at barn og unge som strever med at foreldrene har gått fra hverandre skal få en lettere hverdag, og utvikle psykologisk beredskap for utfordringer senere i livet

Målgruppe: alle barn og unge som har opplevd samlivsbrudd hos foreldrene i barneskolen

Ta kontakt med helsesykepleier ved din skole for mer informasjon.

Åpen veietid = drop in!

Hver mandag fra kl. 10.00 – 11.30 har jordmor eller helsesykepleier «Åpen veietid» på helsestasjonen.

Her kan dere som foreldre få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets vekst, utvikling og trivsel.

Amming, ernæring, reaksjoner etter svangerskap og fødsel, stell av sped- og småbarn, utslett, søvn, gråt og uro er temaer småbarnsforeldre kan være opptatt av.

Velkommen!